Swedenrockquiz, vår - 2022

November (5 veckor, sön okt 29 - lör dec 2)

Placering Användarnamn Antal
gånger
gick
Xrundan ofta gått Org Arbplats Summa
Antal
Rätt
Summa
Skiljefrågor
Avvikelse